Anemostat Flow

Wentylacja bez przeciągów i hałasujednolita dyspersja

Wirowy anemostat nawiewny jest ostatnim elementem wentylacyjnym, zaprojektowanym do poziomego rozproszenia powietrza. Jego konstrukcja zapewnia intensywne mieszanie powietrza w całej objętości.
Anemostat można podłączyć zarówno do wylotów świeżego powietrza (nawiewu), jak i wylotów powietrza wywiewanego (wywiewu).
Może być zamontowany na ścianie lub suficie.

Wewnętrzna konstrukcja łopatek anemostatu zapewnia wysoką wydajność zawirowania, zapewniając w ten sposób duże rozproszenie powietrza w płaszczyźnie poziomej. Zastosowano higieniczny materiał który z dodatkowym zastosowaniem preparatu antybakteryjnego AERIS na bazie enzymu potęguje odporność na zalęganie się bakterii w układzie wentylacyjnym.

Nawiewnik wirowy składa się z dwóch części, kołnierza kotwiącego i elementu rozprowadzającego. Okrągły kołnierz należy przymocować do sufitu w otworze o średnicy co najmniej 132,6 mm, a następnie przykręcić.

Element rozprowadzający jest przymocowany do kołnierza pomocą wbudowanych magnesów na obwodzie obu części.

Kompatybilny z instalacjąfiltra węglowegoSONA

Filtry Sona to specjalne kapsułki węglowe zawierające węgiel aktywny SC 40, zaprojektowane w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu dostających się do wnętrza.

Zgodnie z najnowszą normą ISO 16890 w sprawie klasyfikacji filtrów dokładnych zainstalowanych w systemach wentylacyjnych stwierdzono, że w celu skutecznego wychwytywania drobnych pyłów, które są mniejsze niż 1 μm (PM1) wolne od powietrza (kurz, pyłki, bakterie grzybowe, wirusy, cząsteczki spalin i nanocząsteczki), należy zastosować filtry poziomu ePM1 o wydajności procentowej co najmniej 50%.

Dla lepszego zrozumienia ten rodzaj filtracji jest nazywany filtracją mechaniczną, która zatrzymuje cząsteczki między warstwami mikrowłókna.

Filtr Sona działa na zasadzie ADSORBANCJI filtracji chemicznej – węgiel aktywny SC 40 w postaci cylindrycznych granulek, ma wyjątkowo porowatą strukturę, co pozwala bardzo dobrze wiązać i absorbować substancje lotne w stanie ciekłym lub gazowym.

Filtr Sona skutecznie wychwytuje do 91% dwutlenku azotu (NO2), znacznie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.

Specjalnie zaprojektowane wkłady z węglem aktywnym bardzo dobrze filtrują zanieczyszczenia takie jak: dym tytoniowy, produkty spalania, zapach z oczyszczalni ścieków, zapach z kuchni i wędzarni, zapachy szpitalne, kleje, toluen, ksylen, benzyna, fenole i więcej.

Nasi Partnerzy